Zostań aktorem na Fecie!!! Warsztaty + spektakle z CCOT @ FETA, Gdańsk [od 10 do 15 lipca]

Zostań aktorem na Fecie!!! Warsztaty + spektakle z CCOT


187
10 - 15
lipca
11:00 - 18:00

 Strona wydarzenia
FETA
Stare Przedmieście i Dolne Miasto, Gdansk, Poland
Zostań aktorem na FECIE!!!

Organizatorzy XXII Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA zapraszają do udziału w wyjątkowych warsztatach teatralnych prowadzonych przez koreański Visual Theater Company CCOT.

Nieodłączną częścią warsztatów będzie dwukrotne wzięcie udziału w spektaklu „Massager” w dniach 14 i 15 lipca 2018 r.

«Massager» to instalacja/performance współtworzona przez lokalnych mieszkańców, obywateli świata. To terapia sztuką, piękną i ulotną. Podnosząca na duchu godzina dla Ciebie — delikatnego jak papier…

https://visualtheater.kr/en/work/masseur/

Poszukujemy 6 pełnoletnich osób, najlepiej przedstawicieli różnych grup wiekowych, środowisk i kultur. Komunikatywna znajomość języka angielskiego mile widziana. Prosimy o zgłoszenia tylko od tych osób, które deklarują uczestnictwo we wszystkich spotkaniach warsztatowych oraz spektaklach.

PROGRAM:
Warsztat 1: 10.07.2018 (11.00 — 17.00 / 5h z przerwą na lunch), miejsce: Stacja Orunia, ul. Dworcowa 9
Warsztat 2: 11.07.2018 (11.00 — 17.00 / 5h z przerwą na lunch), miejsce: Stacja Orunia, ul. Dworcowa 9
Warsztat 3: 12.07.2018 (12.00 — 17.00 / 5h) miejsce: okolice Bastionu Żubr, Stare Przedmieście
Warsztat 4: 13.07.2018 (12.00 — 17.00 / 5h) miejsce: okolice Bastionu Żubr, Stare Przedmieście

SPEKTAKL 1: 14.07.2018, godz. 19.00, miejsce: okolice Bastionu Żubr, Stare Przedmieście
SPEKTAKL 2: 15.07.2018, godz. 17.00, miejsce: okolice Bastionu Żubr, Stare Przedmieście

DODATKOWO poszukujemy 8 osób, które w dniach 12 i 13 lipca wezmą udział w próbach generalnych, wcielając się w rolę publiczności. Zapraszamy!
Zgłoszenia na adres: [email protected] (w temacie: „warsztaty + spektakle CCOT” lub „próby CCOT”).

_______________________________________
Regulamin warsztatów z Visual Theater Company CCOT
w dniach: 10.07.2018, 11.07.2018, 12.07.2018 i 13.07.2018

§ 1
Organizatorem warsztatów odbywających się w dniach 10.07.2018, 11.07.2018 w „Stacja Orunia” Gdański Archipelag Kultury, ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk oraz 12.07.2018 i 13.07.2018 w okolicach Bastionu Żubr na Starym Przedmieściu (zwanych dalej „Warsztatami”) jest Gdański Archipelag Kultury (zwany dalej „GAK”).

§ 2
Osoby uczestniczące w Warsztatach mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem (zwanym dalej „Regulaminem”).
§ 3
Uczestnictwo w Warsztatach jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

§ 4
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Uczestnik zobowiązuje się do wzięcia udziału we wszystkich czterech warsztatach oraz w dwóch spektaklach w dniach 14 i 15 lipca w ramach XXII edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych Feta w Gdańsku. Uczestnik musi być pełnoletni.

PROGRAM:
Warsztat 1: 10.07.2018 (11.00 — 17.00 / 5h z przerwą na lunch), miejsce: Stacja Orunia, ul. Dworcowa 9
Warsztat 2: 11.07.2018 (11.00 — 17.00 / 5h z przerwą na lunch), miejsce: Stacja Orunia, ul. Dworcowa 9
Warsztat 3: 12.07.2018 (12.00 — 17.00 / 5h) miejsce: okolice Bastionu Żubr, Stare Przedmieście
Warsztat 4: 13.07.2018 (12.00 — 17.00 / 5h) miejsce: okolice Bastionu Żubr, Stare Przedmieście

SPEKTAKL 1: 14.07.2018, godz. 19.00, miejsce: okolice Bastionu Żubr, Stare Przedmieście
SPEKTAKL 2: 15.07.2018, godz. 17.00, miejsce: okolice Bastionu Żubr, Stare Przedmieście

GAK zapewnia 1 ciepły posiłek dziennie dla Uczestnika.

§ 5
GAK nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub inne szkody powstałe w trakcie uczestnictwa w Warsztatach. Uczestnicy Warsztatów uczestniczą w nich na własne ryzyko.

§ 6
Uczestnik Warsztatów zobowiązany jest do poinformowania osób prowadzących Warsztaty o przyczynach mogących mieć wpływ na swoje bezpieczeństwo lub zdrowie.

§ 7
Uczestnictwo w Warsztatach i spektaklach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku na potrzeby działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez GAK.

§ 8
GAK zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do GAK. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga GAK.

§ 9
GAK zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu Warsztatów.

§ 10
Regulamin jest dostępny w widocznym miejscu na terenie budynku wymienionego w § 1 Regulaminu.

§ 12
Uczestnicy Warsztatów zobowiązani są do przestrzegania pozostałych regulaminów obowiązujących na terenie budynku wymienionego w § 1 pkt.1 Regulaminu, które dostępne są w widocznym miejscu na terenie budynku wymienionego w § 1 Regulaminu.

§ 13
Wszelkie reklamacje, uwagi lub wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w Warsztatach można składać w terminie 7 dni od dnia zaistnienia danej sytuacji, pisemnie na następujący adres korespondencyjny: Gdański Archipelag Kultury ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk lub skan’em na adres e-mail: [email protected] Termin rozpatrzenia pisma w ww. sprawach to 7 dni od dnia ich doręczenia pod ww. adres.
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Gdańsku :

Odkąd zobaczyłem Ciebie nie mogę jeść, nie mogę spać
Gorzko Gorzko
W 2018 nauczę się tańczyć salsę i wystąpie w Dirty Dancing 3 !
Havana Si - Taniec i Fitness
Nie zasnę na plaży z kilogramem ogórków na twarzy
Gorzko Gorzko
Pijemy Prosecco na plaży w Sopocie
Zatoka Sztuki
Od wódki rozum krótki
Gorzko Gorzko
Zsiądę z ciągnika, zatańczę walczyka
Gorzko Gorzko
Charytatywny mecz piłkarski Komicy vs Raperzy - Gdynia
Narodowy Stadion Rugby
Wesele złamanych serc
Gorzko Gorzko
Son Lux / 28.09 / B90
B90