XI Zawody w Kulturystyce i Fitness Sopot 2018 @ Sopot, Poland, Gdańsk [od 14 do 15 lipca]

XI Zawody w Kulturystyce i Fitness Sopot 2018


3078
14 - 15
lipca
16:00 - 20:00

 Strona wydarzenia
Sopot, Poland
Gdańsk
Regulamin
XI Zawody w Kulturystyce i Fitness
Sopot 2018r.

1. Cel zawodów
• prezentacja polskiej czołówki kulturystycznej mieszkańcom Sopotu
• popularyzacja kulturystyki i fitness

2. Organizatorzy
• Sopockie Stowarzyszenie Kulturystyki i Rekreacji
• Urząd Miasta Sopot

3. Współorganizatorzy
• Kąpielisko Morskie Sopot, MOSiR

4.Zgłoszenia
Zgłoszenia imienne uczestników będą przyjmowane od 1 kwietnia 2018r. i będą trwały do dnia 30 czerwca 2018 r. w prywatnej wiadomości na:
https://facebook.com/livestrongmh/?fref=nf
Zgłoszenie uważa się za przyjęte, od momentu odpowiedzi zwrotnej od organizatora «Potwierdzam zgłoszenie». Zgłoszenia będą przyjmowane do 30.06.2018 do godziny 24.00.
W zgłoszeniu każdy uczestnik musi podać:
• imię i nazwisko
• dokładną datę urodzenia
• miejscowość zamieszkania
• dokładną kategorię w jakiej uczestnik chce wziąć udział ( można brać udział tylko w jednej kategorii)
• adres e-mail

5. Weryfikacja zawodów:
• 13 lipca 2018r. w godz. 15.00 – 17:30, Muszla koncertowa na Sopockim Skwerze Kuracyjny, Molo w Sopocie

6. Termin i miejsce zawodów:
• 14 lipca 2018r. godz. 11:00 oraz 15 lipca godz. 11:00, Muszla koncertowa na Sopockim Skwerze Kuracyjny, Molo w Sopocie

7. Kategorie
Zawody zostaną przeprowadzone w następujących kategoriach:
• Fitness sylwetkowe kobiet — open
• Fitness Bikini kobiet 163cm
• Fitness Bikini kobiet 169cm
• Fitness Bikini kobiet +169cm
• Plażowa sylwetka mężczyzn 178cm
• Plażowa sylwetka mężczyzn 182cm
• Plażowa sylwetka mężczyzn +182cm
• Plażowa sylwetka mężczyzn (Atletyczna) — open
• Kult. klasyczna mężczyzn 180cm
• Kult. klasyczna mężczyzn + 180cm
• Kult. juniorów do 75kg (do 23 lat rocznikowo)
• Kult. juniorów + 75kg (do 23 lat rocznikowo)
• Kult. mężczyzn do 70kg
• Kult. mężczyzn do 80kg
• Kult. mężczyzn do 90kg
• Kultur. mężczyzn do 100kg
• Kultur. Mężczyzn + 100kg
• Kulturystyka seniorów starszych — open (39 lat rocznikowo i starsi)

8. Warunki uczestnictwa w zawodach:
1. W zawodach mogą uczestniczyć, osoby które w dniu weryfikacji i zawodów będą prezentowały nienaganną formę startową oraz «zadbają o estetykę swojego ciała*.»
2. Wszyscy biorący udział w zawodach zobowiązani są do wpłaty wpisowego w wysokości 150zł od uczestnika
na niżej podane konto do 30 czerwca 2018r.

PKO S.A. PL 29 1440 1387 0000 0000 0721 4968

Sopockie Stowarzyszenie Kulturystyki i Rekreacji (SSKiR)

TYTUŁEM:
„Wpisowe – imię, nazwisko – data urodzenia – wybrana kategoria”

3. Przy weryfikacji wymagany jest dokument tożsamości, wydrukowany dowód wpłaty wpisowego, płyta CD z utworem do układu dowolnego (tylko w kategoriach kulturystycznych) oraz zaświadczenie lekarskie.
4. W przypadku zgłoszenia się uczestnika po terminie wyznaczonym w pkt.4, zgłoszenie nie zostanie przyjęte, gdyż listy zgłoszeniowe zostaną zamknięte. Uczestnik, który nie dotrzyma terminu zgłoszenia będzie mógł zgłosić się do udziału w zawodach dopiero bezpośrednio w dniu weryfikacji (pkt.5). Dokonanie zgłoszenia w dniu weryfikacji będzie obciążone dodatkową opłatą w wysokości 100zł. W tej sytuacji wpłat wpisowego z uwzględnieniem dodatkowej opłaty należy dokonać bezpośrednio podczas weryfikacji.
5. W przypadku zawodników, którzy zgłosili się w terminie wyznaczonym w pkt.4, ale nie dokonali wpłaty wpisowego na wyżej podane konto do 30 czerwca 2018 roku, wpisowe zostanie obciążone dodatkową opłatą w wysokości 100zł. W tej sytuacji wpłat wpisowego z uwzględnieniem dodatkowej opłaty należy dokonać bezpośrednio podczas weryfikacji.
6. Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku:
• negatywnej weryfikacji,
• rezygnacji uczestnika po dokonaniu wpłaty wpisowego,
• rezygnacji uczestnika ze startu po weryfikacji,
• spóźnienia się zawodnika na start swojej kategorii.
7. W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które w 2018r. kończą 15 lat i starsze.
8. Uczestnicy, którzy nie mają ukończonego 18 roku życia, muszą mieć ze sobą pisemne oświadczenie od rodziców lub prawnych opiekunów, w którym wyrażają oni zgodę na start niepełnoletniego uczestnika w zawodach oraz biorą za niego pełną odpowiedzialność. Jeśli uczestnik nie będzie miał takiej zgody, nie będzie mógł wziąć udziału w zawodach.
9. W przypadku niespełnienia wyżej wymienionych warunków przez uczestnika zawodów, uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału.
9. Komisja sędziowska
• Komisję sędziowską do prowadzenia zawodów wyznaczy zarząd SSKiR.

10. Odprawa sędziowska
• Bezpośrednio po weryfikacji

11. Nagrody
• W każdej kategorii:
za miejsca I-III — puchary
I-VI — dyplomy
• Organizatorzy przygotowali dodatkowe nagrody dla najlepszych uczestników w poszczególnych kategoriach

12. Planowany program zawodów
• Ostateczny program zawodów będzie podany dzień po zakończeniu weryfikacji!

Wstępny program zawodów

Sobota 14 lipca godz. 11.00

I BLOK
Plażowa sylwetka mężczyzn 178 — eliminacje
Plażowa sylwetka mężczyzn 182 — eliminacje
Plażowa sylwetka mężczyzn +182 — eliminacje
Fitness sylwetkowe kobiet — eliminacje
Plażowa sylwetka mężczyzn 178 — półfinały I runda (zwroty, porównania) Plażowa sylwetka mężczyzn 182 — półfinały I runda (zwroty, porównania) Plażowa sylwetka mężczyzn +182 — półfinały I runda (zwroty, porównania) Fitness sylwetkowe kobiet — półfinały I runda (ocena sylwetki w stroju bikini) Plażowa sylwetka mężczyzn 178 — finały II runda (prezentacja indywidualna + zwroty w grupie) Plażowa sylwetka mężczyzn 182 — finały II runda (prezentacja indywidualna + zwroty w grupie) Plażowa sylwetka mężczyzn +182 — finały II runda (prezentacja indywidualna + zwroty w grupie) Fitness sylwetkowe kobiet — finały II runda (T-walking, ocena sylwetki)
I BLOK DEKORACJI

Plażowa sylwetka OPEN

II BLOK
Kulturystyka juniorów do75kg — eliminacje
Kulturystyka juniorów + 75kg — eliminacje
Kulturystyka seniorów starszych — eliminacje
Kulturystyka juniorów do75kg — półfinały I runda (prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania)
Kulturystyka juniorów + 75kg — półfinały I runda (prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania)
Kulturystyka seniorów starszych — półfinały I runda (prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania)
Kulturystyka juniorów do75kg — finały rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)
Kulturystyka juniorów + 75kg — finały rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)
Kulturystyka seniorów starszych — finały rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)

II BLOK DEKORACJI

Kulturystyka juniorów OPEN

Niedziela 15 lipca godz. 11.00

III BLOK
Fitness Bikini kobiet 163 — eliminacje
Fitness Bikini kobiet 169 — eliminacje
Fitness Bikini kobiet +169 — eliminacje
Fitness Bikini kobiet 163 — półfinał I runda (ocena sylwetki w stroju bikini)
Fitness Bikini kobiet 169 — półfinał I runda (ocena sylwetki w stroju bikini) Fitness Bikini kobiet +169 — półfinał I runda (ocena sylwetki w stroju bikini) Fitness Bikini kobiet 163 — finały II runda (T-walking + ocena sylwetki)
Fitness Bikini kobiet 169 — finały II runda (T-walking + ocena sylwetki)
Fitness Bikini kobiet +169 — finały II runda (T-walking + ocena sylwetki)

III BLOK DEKORACJI

Fitness bikini OPEN

Wręczenie nagród dla sponsorów imprezy

IV BLOK
Kulturystyka klasyczna 180 — eliminacje Kulturystyka klasyczna + 180 — eliminacje Plażowa sylwetka mężczyzn (Atletyczna) — eliminacje
Kulturystyka klasyczna 180 — półfinały I runda (prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania) Kulturystyka klasyczna +180 — półfinały I runda (prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania) Plażowa sylwetka mężczyzn (Atletyczna) — półfinały I runda (zwroty, porównania) Kulturystyka klasyczna 180 — finały rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)
Kulturystyka klasyczna +180 — finały rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)
Plażowa sylwetka mężczyzn (Atletyczna) — finały II runda (prezentacja indywidualna + zwroty w grupie)
IV BLOK DEKORACJI

Kulturystyka klasyczna OPEN

V BLOK
Kulturystyka mężczyzn do 70kg — eliminacje
Kulturystyka mężczyzn do 80kg — eliminacje
Kulturystyka mężczyzn do 70kg — półfinały I runda (prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania)
Kulturystyka mężczyzn do 80kg — półfinały I runda (prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania)
Kulturystyka mężczyzn do 70kg — finały rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)
Kulturystyka mężczyzn do 80kg — finały rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)
Kulturystyka mężczyzn do 90kg — eliminacje
Kulturystyka mężczyzn do 100kg — eliminacje
Kulturystyka mężczyzn + 100kg — eliminacje
Kulturystyka mężczyzn do 90kg — półfinały I runda (prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania)
Kulturystyka mężczyzn do 100kg — półfinały I runda (prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania)
Kulturystyka mężczyzn + 100kg — półfinały I runda (prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania)
Kulturystyka mężczyzn do 90kg — finały rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)
Kulturystyka mężczyzn do 100kg — finały rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)
Kulturystyka mężczyzn + 100kg — finały rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)

V BOLK DEKORACJI

Kulturystyka OPEN (zwycięscy kategorii do 70kg, do 80kg, do 90kg, do 100kg, +100kg)

13. Media
• Osoby reprezentujące media społecznościowe, portale internetowe, telewizje itp. muszą zgłosić się do organizatora zawodów do dnia 08.07.2018r. w celu uzyskania akredytacji. Liczba akredytacji ograniczona.

14. Postanowienia końcowe
• Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora i Sędziego Głównego Zawodów.
• Każdy uczestnik może wystartować tylko w jednej kategorii.
• Ubezpieczenie spoczywa bezpośrednio na uczestnikach zawodów.
• Osoba która dokona zgłoszenia, a z niewiadomych przyczyn będzie chciała zrezygnować ze startu może anulować zgłoszenie do 30 czerwca 2018 r. Po upływie terminu wyznaczonego przez organizatora będzie widniała na listach startowych do momentu weryfikacji.
• Jeśli w jakiejś kategorii będzie mniej niż 15 uczestników, nie rozgrywa się eliminacji w tej kategorii, a jedynie półfinały i finały.
• Jeśli w jakiejś kategorii będzie mniej niż 7 uczestników, nie rozgrywa się półfinałów w tej kategorii, a jedynie finały.
• Zakazane jest używanie bronzerów brudzących w kremie.
• Obuwie w kat. fitness sylwetkowym oraz fitness bikini: grubość podeszwy max 1cm, wysokość szpilki
max 12cm.
• Kostiumy w kat. fitness bikini: majteczki zakrywają 1/3 pośladków
• Plażowa sylwetka: luźne spodenki windsurfingowe do kolan. Kolorystka dowolna.
• Kulturystyka: spodenki (majtki) z minimum 1cm szerokości paska na biodrach.
• Podczas zawodów w eliminacjach mogą zostać rozegrane dogrywki o wejście do półfinału, w przypadku uzyskania przez zawodników takiej samej liczby punktów.
• W przypadku remisu punktowego w półfinałach i finałach o zajęciu lokaty decyduje najlepsza ocena cząstkowa po odjęciu skrajnych not.
• Uczestniczki planujące start w konkurencji fitness bikini proszone są o realistyczną ocenę swojego wyglądu i stanu przygotowań. Jeśli rozwój umięśnienia i/lub jego stopień odtłuszczenia są wysokie, uczestniczka powinna wziąć udział w fitness sylwetkowym. Będzie na to zwracana baczna uwaga podczas weryfikacji oraz podczas sędziowania danej kategorii. To samo odnosi się do uczestników w plażowej sylwetce, którzy przy większym umięśnieniu powinni startować w kategorii atletycznej.
• Wszystkie kwestie sporne zostaną rozpatrywane na korzyść organizatora zawodów.

* — Interpretacja wyróżnionej części zdania w pkt. 8 — «zadbają o estetykę swojego ciała» — chodzi tu o dokładną depilację swojego ciała.

Informacje o zawodach:
Henryk i Michał Hryszkiewicz
— tel. 601 612 508, 506 256 006

Przedziały wzrostowo-wagowe do kulturystyki klasycznej:
Kult. klasyczna mężczyzn:
Limity wagi ciała uczestników w zależności od wzrostu:
Kategoria do 180 cm wzrostu:
Wzrost do 168 cm — Maks. waga ciała w kg = (wzrost [cm] – 100) + 0 kg
Wzrost do 171 cm — Maks. waga ciała w kg = (wzrost [cm] – 100) + 2 kg
Wzrost do 175 cm — Maks. waga ciała w kg = (wzrost [cm] – 100) + 4 kg
Wzrost do 180 cm — Maks. waga ciała w kg = (wzrost [cm] – 100) + 6 kg
Kategoria powyżej 180 cm wzrostu:
Dla zawodników ze wzrostem od 180,1 cm do 190 cm (włącznie) obowiązuje limit:
Maks. waga ciała w kg = (wzrost [cm] – 100) + 8 kg
Dla zawodników ze wzrostem od 190,1 cm do 198 cm (włącznie) obowiązuje limit:
Maks. waga ciała w kg = (wzrost [cm] – 100) + 9 kg
Dla zawodników ze wzrostem powyżej 198 cm obowiązuje następujący limit:
Maks. waga ciała w kg = (wzrost [cm] – 100) + 10 kg
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Nadchodzące wydarzenia @ Sopot, Poland:

Deakocan 2018 Sopot grupa zniżkowa "Ania Kowalska"
Sopot, Poland
Wrocław jedzie na Deakocan Dance Festiwal w Sopocie!
Sopot, Poland
Spotkanie ☉ Sopockiego Klubu Fotograficznego
Sopot, Poland
KOLOR w świecach
Sopot, Poland
Createvening #8 - edycja wakacyjna!
Sopot, Poland
Sopot / Polska Noc Kabaretowa 2018
Sopot, Poland
Zbiórka dla Schroniska w Sopocie
Sopot, Poland

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Gdańsku :

Odkąd zobaczyłem Ciebie nie mogę jeść, nie mogę spać
Gorzko Gorzko
W 2018 nauczę się tańczyć salsę i wystąpie w Dirty Dancing 3 !
Havana Si - Taniec i Fitness
Nie zasnę na plaży z kilogramem ogórków na twarzy
Gorzko Gorzko
Pijemy Prosecco na plaży w Sopocie
Zatoka Sztuki
Od wódki rozum krótki
Gorzko Gorzko
Zsiądę z ciągnika, zatańczę walczyka
Gorzko Gorzko
Charytatywny mecz piłkarski Komicy vs Raperzy - Gdynia
Narodowy Stadion Rugby
Wesele złamanych serc
Gorzko Gorzko
Son Lux / 28.09 / B90
B90