O Gdańsku literackim - promocja książki @ Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk [22 maja]

O Gdańsku literackim - promocja książki


131
22
maja
18:00 - 20:00

 Strona wydarzenia
Instytut Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdansk, Poland
Fundacja Terytoria Książki, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria oraz Instytut Kultury Miejskiej zapraszają na promocję książki "O Gdańsku literackim 1945-2015. Archeologie miejsca, palimpsesty historii" (bit.ly/Gdansk_literacki).

Zaproszeni goście: Janusz Mosakowski, Bartosz Dąbrowski, Radosław Młynarczyk, Artur Nowaczewski
Rozmowę poprowadzi: Katarzyna Szalewska

Data i miejsce: 22 maja, godzina 18
Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, ul. Długi Targ 39/40
-\-\
O KSIĄŻCE:

Niniejszy tom stanowi rezultat obrad konferencji, która odbyła się 19–20 listopada 2015 roku w ramach działań Pracowni Badań nad Literacką Obecnością Gdyni, Gdańska i Sopotu „Literackie Trójmiasto”, działającej przy Instytucie Filologii Polskie...j Uniwersytetu Gdańskiego. Celem organizatorów konferencji była próba prześledzenia kolejnych odmian i etapów kształtowania się obrazu miasta w tekstach literackich, obejmujących okres ostatniego siedemdziesięciolecia (1945–2015).

Obraz Gdańska jako kulturowego fenomenu i szczególnego lieux d’imagination ukształtował się pod wpływem tekstów literackich oraz wizualnych form narracyjnych, powstałych w odpowiedzi na doniosłe wydarzenia i przemiany historyczne, które stały się udziałem miasta i jego mieszkańców. Teksty literackie traktujące o Gdańsku były przy tym uwikłane w odmiany aktualnych koniunktur i meandry ideologicznych „wielkich narracji” lub angażowały się – z rozmysłem lub czasem mimowolnie – w różnorodne formy oporu, tworząc indywidualne postacie przeciw-pamięci. Cechą charakterystyczną tych prywatnych auto/bio/geo/grafii była stała oscylacja pomiędzy archeologicznym odkrywaniem kolejnych własności miasta a genealogicznym uzmysławianiem sobie jego nieuchronnie palimpsestowego charakteru.

BIOGRAMY:
Janusz Mosakowski – dr, adiunkt w Katedrze Historii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik pracowni literaturoznawczej „Literackie Trójmiasto”. Zainteresowania badawcze: niemiecka i polska beletrystyka historyczna w wieku XIX i XX, niemiecko- i polskojęzyczna literatura lokalna o Gdańsku w wieku XIX i XX, pomorska literatura regionalna, związki literatury z Biblią, stereotypy i mity w literaturze, translatoryka praktyczna. Autor monografii "Dzieje Gdańska w niemieckiej powieści historycznej XIX wieku" (Pruszcz Gdański 2009).

Bartosz Dąbrowski – dr, adiunkt w Katedrze Historii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, członek pracowni literaturoznawczej „Literackie Trójmiasto”. Autor monografii "Szymanowski. Muzyka jako autobiografia" (Gdańsk 2010). Zajmuje się zagadnieniami postpamięci i międzypokoleniowego dziedziczenia traumy w polskiej prozie najnowszej.

Radosław Młynarczyk – mgr, słuchacz Filologicznych Studiów Doktoranckich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, członek pracowni literaturoznawczej „Literackie Trójmiasto”. Specjalizuje się w badaniu współczesnej literatury polskiej, w szczególności socrealizmu i twórczości Marka Hłaski. Opracował trzy tomy niewydanych dotąd dzieł Marka Hłaski: "Wilk" (Warszawa 2015), "Najlepsze lata naszego życia" (Warszawa 2016), "Listy i pamiętnik" (Warszawa 2017).

Artur Nowaczewski – dr, adiunkt w Katedrze Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, członek pracowni literaturoznawczej „Literackie Trójmiasto”. Wydał trzy książki literaturoznawcze: "Trzy miasta, trzy pokolenia" (Gdańsk 2006), "Szlifibruki i flâneurzy. Figura ulicy w literaturze polskiej po 1918 roku" (Gdańsk 2011) oraz "Konfesja i tradycja: szkice o poezji polskiej po 1989 roku" (Sopot 2013). Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół polskiej poezji współczesnej i literatury non-fiction.

Katarzyna Szalewska – dr hab., adiunkt na Uniwersytecie Gdańskim, autorka monografii "Pasaż tekstowy. Czytanie miasta jako forma doświadczania przeszłości we współczesnym eseju polski" (2012) oraz książki "Urbanalia — miasto i jego teksty" (Gdańsk 2017). Współredaktorka książek naukowych, autorka licznych artykułów w tomach zbiorowych i czasopismach. Zajmuje się humanistycznymi studiami miejskimi, badaniami spacjalnymi oraz związkami między literaturą i historią.
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Nadchodzące wydarzenia @ Instytut Kultury Miejskiej:

Zarządzanie w kulturze - kurs
Instytut Kultury Miejskiej

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Gdańsku :

Wjadę jak dzik pomiędzy parawany
Gorzko Gorzko
Królową bądź tylko mą!
Gorzko Gorzko
Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz
Gorzko Gorzko
Lato z Radiem Festiwal 2018
Gdynia
Od wódki rozum krótki
Gorzko Gorzko
Ach, co to będzie za ślub!
Gorzko Gorzko Sopot
Ona temu winna, ona temu winna, pocałować go powinna!
Gorzko Gorzko Sopot
Zsiądę z ciągnika, zatańczę walczyka
Gorzko Gorzko
Niedaleko pada jabłko od jabłoni
Gorzko Gorzko
W tym największy jest ambaras żeby dwoje chciało naraz
Gorzko Gorzko