Konkurs plastyczny // Twórczość Bruno Schulza pod lupą @ Projektornia GAK, Gdansk [11 maja]

Konkurs plastyczny // Twórczość Bruno Schulza pod lupą


17
11
maja
10:00 - 20:00

 Strona wydarzenia
Projektornia GAK
Dworska 29 A, 80-506 Gdańsk
Konkurs plastyczny pt. „Twórczość Bruno Schulza pod lupą”

Zapraszamy młodzież z gdańskich szkół średnich i gimnazjów do udziału w konkursie plastycznym pt. „Twórczość Bruno Schulza pod lupą”.

Konkurs ma na celu zainteresowanie młodych ludzi przekazem zawartym w utworach Bruno Schulza.

Organizatorem konkursu jest Projektornia Gdański Archipelag Kultury w Gdańsku Brzeźnie.

Zasady konkursu
Uczestnicy zapoznają się we własnym zakresie z wybranym utworem prozatorskim Bruno Schulza. Po dokładnej analizie wybierają jeden motyw literacki bądź jedną scenę, która ich zainteresowała bądź wywarła największe wrażenie. Zadanie polega na przedstawieniu własnej interpretacji wybranego motywu lub sceny dowolną techniką plastyczną (tylko formy płaskie).

Regulamin
1. Technika wykonania: dowolna technika plastyczna płaska, wyłączając formy przestrzenne.
2. Format dowolny.
3. Uczestnik zobligowany jest do wypełnienia karty zgłoszeniowej oraz opisania pracy: imię, nazwisko, wiek, adres, nazwa szkoły, telefon do ucznia i nauczyciela prowadzącego.
4. Termin dostarczania prac do Projektorni GAK na adres: ul. Dworska 29 a, Gdańsk Brzeźno do 11. maja 2018.
5. Rozdanie nagród podczas wernisażu 28. maja br. o godz. 17.00 w Projektorni GAK.
6. Nagrody rzeczowe przyznawane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
a. gimnazjum
b. liceum
7. Prace ocenia komisja złożona z artystów plastyków i literaturoznawców.
8. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
9. Organizator nabywa wyłączne prawa majątkowe do nadesłanych prac bez dodatkowego wynagrodzenia. Nabycie praw majątkowych do utworów następuje na polach eksploatacji takich jak:
— utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną
— zwielokrotnienie wszelkimi znanymi technikami, co obejmuje zwielokrotnienie technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi
— wprowadzenie do obrotu
— wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w szczególności Internetu, do baz danych oraz do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych
— wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych
— wielokrotne publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie, prawa do wielokrotnego łączenia z innymi utworami, do użytku komercyjnego i niekomercyjnego na wszelkiego rodzaju nośnikach
— wielokrotne wystawianie i wyświetlanie
— eksploatację w Internecie i na stronach www
— wykorzystanie we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych, marketingowych
10. Wraz z przeniesieniem praw autorskich organizatorowi przysługuje prawo na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, co obejmuje w szczególności prawo do wykonywania opracowań oraz do korzystania i rozporządzania opracowaniami prac.
11. Nadsyłając prace, uczestnicy oświadczają, że ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw własności intelektualnej, dóbr osobistych i danych osobowych osób trzecich, które zostały zawarte w przesłanych pracach. W przypadku sporów w zakresie ww. praw osób trzecich, uczestnik zwalnia organizatora z wszelkiej odpowiedzialności i oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenie praw osób trzecich.
12. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na rejestrację i wykorzystanie wizerunku dzieci/podopiecznych na potrzeby działań promocyjnych i komunikacyjnych Organizatora.
13. Dane osobowe:
a. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Gdański Archipelag Kultury/ organizator/ z siedzibą w Gdańsku; przy ul. Dworcowej 9, 80-026 Gdańsk wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonym przez Miasto Gdańsk pod poz. 2/92, NIP 583-10-10-860
b. Zbierane przez Organizatora dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu informowania o etapie lub sposobie rozstrzygnięcia konkursu, terminie i sposobie jego realizacji oraz wydarzeniach temu towarzyszących
c. Zbierane dane nie będą udostępniane innym odbiorcom danych
d. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania
e. Podanie danych osobowych organizatorowi konkursu jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwe przyjęcie zgłoszenia do realizacji.
14. Ostateczną i wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje organizator.
16. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów regulaminu.
17. Akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody przez rodziców/opiekunów na udział w konkursie dzieci/podopiecznych.

więcej informacji:http: gak.gda.pl/wydarzenia
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Gdańsku :

Open'er Festival 2018 - official
Gdynia
Ania Dąbrowska The Best Of / Gdańsk / 13.05.2018
Stary Maneż
GusGus koncert, 22.05 Gdańsk, B90
B90
Koncert Muzyki Filmowej Hans Zimmer Tribute Show
Arena Gdynia
IV Trójmiejski Marsz Równości
Tolerado
Mandaryna w HAH Sopot!
HAH Sopot
Smakuj Trójmiasto Vege Edition
Galeria Metropolia
Gogol Bordello: 23.05.2018 Gdańsk, B90
B90