Szkolenie Wczesna interwencja Elementy diagnozy i terapii @ Centrum Terapii Logop, Gdansk [od 14 do 15 kwietnia]

Szkolenie Wczesna interwencja Elementy diagnozy i terapii


105
14 - 15
kwietnia
09:00 - 08:00

 Strona wydarzenia
Centrum Terapii Logop
ulica Raciborskiego 1A2 Morena, 80-215 Gdańsk
PROGRAM SZKOLENIA*
(*Program szkolenia jest własnością Anety Giczewskiej i Renaty Ulman – Bogusławskiej. Zakaz kopiowania, przedrukowywania)

„WCZESNA INTERWENCJA. ELEMENTY DIAGNOZY I TERAPII DZIECKA W WIEKU 0. – 12. MIESIĘCY Z ZABURZONYM ROZWOJEM PSYCHORUCHOWYM”.

Aneta Giczewska – fizjoterapeuta, terapeuta NDT — Bobath, pedagog specjalny, doradca noszenia ClauWi;

Renata Ulman – Bogusławska – psycholog dziecięcy, logopeda, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka z grupy wysokiego ryzyka, terapeuta karmienia, Certyfikowany Instruktor masażu Shantali dla niemowląt; współzałożyciel Szkoły Terapii Karmienia „Od pestki do ogryzka”.

CENA 450 zł

Potrzebne – wygodny strój do ćwiczeń, obuwie na zmianę, lalka do ćwiczeń
Ilość – 16 godzin dydaktycznych/ szkolenie dwudniowe (sobota 9:00 – 17:00, niedziela 8:00 – 13:00)

BLOK I. „Wczesna diagnostyka rozwoju psychoruchowego. Elementy pielęgnacji, stymulacji oraz terapii”

1) Prawidłowy rozwój psychoruchowy dziecka od 0. -12. miesiąca.
2) Uwarunkowania rozwoju dziecka.
→ prawa rządzące rozwojem;
→ mechanizm antygrawitacyjny;
→ rozwój orientacji w linii środkowej ciała;
→ rozwój integracji napięcia mięśniowego;
→ rozwój kontroli punktów kluczowych ciała.
3) Niepokojące objawy rozwoju dziecka.
4) Stymulacja rozwoju oraz organizacja najbliższego otoczenia dziecka zgodnie z potrzebami rozwojowymi:
→ aranżacja pokoju;
→ dobór zabawek;
→ propozycje zabaw stymulujących rozwój (część praktyczna).
5) Zasady pielęgnacji dziecka w pierwszych miesiącach życia:
→ instruktarz pielęgnacyjny (część praktyczna);
→ wskazówki dla rodziców.
6) Elementy terapii dziecka ryzyka (część praktyczna):
→ hamowanie aktywności tonicznej;
→ normalizacja napięcia mięśniowego;
→ stymulacja aktywności w prawidłowych wzorcach postawy i lokomocji.
7) Zasady pielęgnacji, pozycje ułożeniowe oraz sposoby rehabilitacji dzieci urodzonych przedwcześnie (część praktyczna):
→ zabezpieczenie prawidłowej postawy (gniazdka);
→ stymulacja rozwoju emocjonalnego (kangurowanie).
8) Dotyk — noszenie, masowanie, kołysanie:
→ wpływ dotyku na rozwój psychoruchowy dziecka;
→ zasady noszenia dzieci w chustach wg szkoły noszenia ClauWi.
9) Podstawowe założenia usprawniania neurorozwojowego według B. i K. Bobath.

BLOK II. „Elementy pediatrii i neonatologii”

1) Model wczesnej interwencji. Podejście interdyscyplinarne.
2) Prenatalne uwarunkowania rozwoju dziecka. Rozwój płodowy i jego wpływ na dalszy rozwój dziecka.
3) Czynniki zakłócające przebieg rozwoju w okresie płodowym:
→ zakażenia noworodka (zespół TORCH i inne);
→ infekcje – zakażenia nieswoiste;
→ czynniki ryzyka nieprawidłowego rozwoju dziecka.
4) Uwarunkowania rozwoju dziecka.
5) Wpływ porodu na dalszy rozwój dziecka. Poród naturalny a cięcie cesarskie.
6) Noworodek – ocena kliniczna po urodzeniu. Skala Apgar. Skala Dubowitza. Skala Ballarda. Skala Amiel – Tison.
7) Noworodek z niską masą urodzeniową ciała a wcześniak. Cechy kliniczne. Czynniki ryzyka. Konsekwencje dla dalszego rozwoju.
8) Żółtaczka fizjologiczna noworodka. Żółtaczka patologiczna. Żółtaczka jąder podkorowych. Hiperbilirubinemia.
9) Niedotlenienie okołoporodowe (system Cool – Cap).
BLOK III. „Elementy diagnozy małego dziecka”

10) Obserwacja małego dziecka – wielowymiarowość.
11) Kryteria/ aspekty obserwacji dziecka w 1. roku życia (ruch, zabawa, karmienie, komunikacja, interakcja).
12) Dziecko z grupy wysokiego ryzyka – obserwacja.

BLOK IV. „Wczesna interwencja logopedyczna”

13) Zdolności oralno – motoryczne małego dziecka. Etapy rozwoju w 0.-12. m.ż.

14) Medycyna w logopedii – logopeda na oddziale noworodkowym (patologia noworodka, neonatologia).

15) Profilaktyka logopedyczna noworodków i niemowląt – podstawy warunkujące rozwój najwcześniejszych funkcji aparatu artykulacyjnego, tj. pokarmowych;

16) Odruchowe reakcje oralne (norma i patologia). Proces rozwoju odruchów istotnych dla rozwoju mowy – kalendarz neurologiczny.
17) Wpływ sposobu karmienia na rozwój mowy dziecka w 1. roku życia:
→ karmienie piersią a karmienie butelką;
→ rodzaje ssania — wiek dziecka;
→ podstawowa forma profilaktyki logopedycznej.
18) Kalendarz funkcji pokarmowych — wprowadzanie pokarmów stałych (łyżeczka, kubeczek, słomka, konsystencja). Gryzienie, żucie — elementy.
19) Pozycjonowanie małego dziecka – kryteria ważności dla terapeuty. „Bird feeding”.
20) Czynniki ograniczające warunki oralno — motoryczne – skrócone wędzidełko podjęzykowe. Materiał filmowy.
21) Rozwój mowy i komunikacji w pierwszych 12. miesiącach życia. Formy aktywności prelingwalnej. Stymulacja orofacjalna. Monitoring.

BLOK V. „Wczesna interwencja terapeutyczna — elementy”

22) Wczesna interwencja terapeutyczna
→ uwarunkowania wczesnej terapii (aspekty terapii, rokowanie);
→ wieloaspektowość terapii dziecka do 1 r.ż.;
→ propozycje; strategie terapeutyczne.

Prezentacja zdjęć, materiałów filmowych; analiza.
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Nadchodzące wydarzenia @ Centrum Terapii Logop:

Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna
Centrum Terapii Logop
Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym
Centrum Terapii Logop
Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym
Centrum Terapii Logop
Małe dziecko z perspektywy integracji sensomotorycznej
Centrum Terapii Logop
Badanie logopedyczne dzieci w wieku 2-8 lat.
Centrum Terapii Logop

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Gdańsku :

Czy Ty weźmiesz ze mną ślub?
Gorzko Gorzko
Odkąd zobaczyłem Ciebie nie mogę jeść, nie mogę spać
Gorzko Gorzko
W 2018 nauczę się tańczyć salsę i wystąpie w Dirty Dancing 3 !
Havana Si - Taniec i Fitness
Nie zasnę na plaży z kilogramem ogórków na twarzy
Gorzko Gorzko
Pijemy Prosecco na plaży w Sopocie
Zatoka Sztuki
Zsiądę z ciągnika, zatańczę walczyka
Gorzko Gorzko
Wesele złamanych serc
Gorzko Gorzko
Son Lux / 28.09 / B90
B90
Leszek Możdżer Kwartet
Ulica Elektryków