XXII Edycja Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych @ Dom Sztuki, Gdansk [8 grudnia]

XXII Edycja Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych


13
08
grudnia
14:00 - 18:00

 Strona wydarzenia
Dom Sztuki
ul. Stryjewskiego 25, 80-625 Gdańsk
Każdego roku przed zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia Dom Sztuki GAK organizuje konkurs plastyczny na wykonanie Szopki Bożonarodzeniowej. Formuła konkursu jest otwarta, technika wykonania — dowolna, a prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych (w przypadku osób z niepełnosprawnością bez ograniczeń wieku).

W tym roku prace zbierane są do 1. grudnia, a wernisaż wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród — do 8. grudnia.

Honorowy patronat nad tym wydarzeniem sprawuje Prezydent Miasta Gdańska Pan Paweł Adamowicz. W 2017. roku będzie to już 22. edycja konkursu.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem naszego konkursu:

1. Organizator: Dom Sztuki
Gdański Archipelag Kultury,
Gdańsk ul. Stryjewskiego 25
tel/fax 58 307-31-44
[email protected]
gak.gda.pl

2. Nazwa konkursu:

Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych – XXI edycja

3. Technika wykonania:
a/ formy przestrzenne:
– rzeźba w glinie
– rzeźba w drewnie
– ceramika
– papieroplastyka
– płaskorzeźba
– techniki mieszane
b/ malarstwo, rysunek – format dowolny
c/inne

Opis pracy: imię i nazwisko, wiek, adres, telefon szkoły, domu kultury lub domowy.

4. Wiek uczestników:
Prace zostaną ocenione w 3 grupach wiekowych:
7-10 lat,
11-14 lat,
15-19 lat oraz osoby niepełnosprawne bez ograniczeń wiekowych.

5. Termin dostarczania prac: do 1. grudnia 2017. roku.

6. Prace ocenia komisja złożona z artystów plastyków.

7. Nagrody:
W każdej grupie wiekowej zostaną przyznane nagrody rzeczowe
za zajęcie 1, 2, 3 miejsca oraz trzy wyróżnienia. Komisja zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród – przesunięcia nagród i wyróżnień między grupami wiekowymi w zależności od wartości artystycznej prac w danych grupach. Przewidywane są wyróżnienia dla 3 instruktorów/nauczycieli, którzy przygotowali dzieci i młodzież do udziału w konkursie.

8. Otwarcie wystawy i wręczenie nagród laureatom 8. grudnia 2017. roku o godz. 14:00 w Domu Sztuki GAK ul. Stryjewskiego 25 Gdańsk.

9. Nadesłane prace nie będą zwracane autorom – pozostają własnością Domu Sztuki GAK.

10. Organizator zobowiązuje się utrzymywać oznaczenia autorstwa prac.

11. Organizator nabywa wyłączne prawa majątkowe do nadesłanych prac bez dodatkowego wynagrodzenia. Nabycie praw majątkowych do utworów następuje na polach eksploatacji wymienionych poniżej:
a) utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną,
b) zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami, co obejmuje w szczególności zwielokrotnienie technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,
c) wprowadzenie do obrotu,
d) wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w szczególności Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych,
e) wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych,
f) wielokrotne publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, prawa do wielokrotnego łączenia z
innymi utworami, do użytku komercyjnego i niekomercyjnego, na wszelkiego rodzaju nośnikach,
g) wielokrotne wystawianie i wyświetlanie,
h) eksploatację w Internecie, na stronach www
i) wykorzystanie we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych, marketingowych.

12. Wraz z przeniesieniem praw autorskich, Organizatorowi przysługuje prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, co obejmuje w szczególności prawo do dokonywania opracowań oraz do korzystania i rozporządzania opracowaniami prac.

13. Nadsyłając prace, uczestnicy oświadczają, że ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw własności intelektualnej, dóbr osobistych i danych osobowych osób trzecich, które zostały zawarte w przesłanych zdjęciach. W przypadku sporów w zakresie ww. praw osób trzecich, uczestnik zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności i oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenia praw osób trzecich.

14. Ostateczną i wiążącą interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

15. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator.

16. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów regulaminu.

Wzór zgłoszenia do konkursu:
domsztuki.gak.gda.pl/wp-content/uploads/2015/10/szopki-ulotka_biel.pdf
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Nadchodzące wydarzenia @ Dom Sztuki:

Tymoteusz wśród ptaków - Spektakl dla dzieci
Dom Sztuki

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Gdańsku :

Taco Hemingway - Gdańsk - SOLD OUT
B90
Gdańsk - Świąteczna Ciężarówka Coca-Cola!
AmberSky Gdańsk - Koło Widokowe
Warsztaty z melanżu z piątku na niedzielę - teoria i praktyka
Ego Sopot
Quebonafide w Sopocie I SOLD OUT
Sfinks700
Royal Moscow Ballet @Gdynia, Poland
Gdynia Arena
18-stka Young Igi w Gdyni x Goście
Klub Muzyczny Ucho
HEY Fayrant Tour / Gdańsk/Sopot / 3.12.2017
ERGO ARENA
Agnieszka Chylińska // 26.11.2017 // Gdańsk - wyprzedany!
Stary Maneż
Smakuj Trójmiasto Christmas Edition
Galeria Metropolia
Scorpions @Gdańsk, Poland
ERGO ARENA